A- A A+

Barra Notícies

Serveis Privats

Acupuntura:
Les Dres. Ester Segura, col·legiada núm 5039, i Obdulia Parra
col·legiada núm. 4499, ofereixen un servei privat d’acupuntura els
dimecres a la tarda al CAP, a partir de les 15:30h. El cost de les
visites és de 75€ la primera, d’una hora de durada, i de 45€ les
successives, de trenta minuts. Els usuaris poden accedir-hi derivats pels seus sanitaris o
bé lliurement, sempre amb cita prèvia.

ESEGURA 

L’acupuntura actua solucionant els desequilibris energètics que provoca la malaltia,
mitjançant la punció d’uns punts estratègicament localitzats al llarg
dels meridians energètics que recorren el nostre cos. El que
s’aconsegueix és la situació més propera entre el cos, la ment i
l’esperit, que ens permet sentir-nos bé amb un òptim estat de salut.

 OPARRA
 
 
 

Podologia:
La Sra. Roser Sabater Bilbeny, podòloga col·legiada núm. 347,
ofereix un servei de visites privades quinzenals, dijous i divendres
amb cita prèvia.
La podologia es una branca de la medicina que té per objectiu
l’estudi, diagnòstic i tractament de les malalties i alteracions que
afecten el peu.
El preu de la visita varia segons el tractament del pacient.

 RSABATER
 
 

Odontologia:
Aquestes prestacions no són cobertes pel Servei Català de la Salut.

 

La Dra. Judit Masdevall, col·legiada núm. 23757, ofereix amb cita
prèvia, els serveis de pròtesis, tartrectomies i obturacions.

JMASDEVALL

La Dra. Sussana Rigall, núm. de col·legiada 4394, ofereix un servei
privat d’ortodoncista, els dimarts a la tarda, amb cita prèvia.

 SRIGALL

El Dr. Alfredo Esquiaga , núm. de col·legiat 5303, ofereix un servei
privat setmanal, els dijous amb cita prèvia, d’endodoncies,
periodoncies, implants i protesis.

 AESQUIAGA
 
 

Revisions esportives:
La Dra. Pilar García Pardo, amb núm. de col·legiada 17064944, ofereix, els
dimecres a la tarda amb cita prèvia, revisions medicoesportives.
Les revisions constitueixen una eina fonamental per poder
objectivar l’aptitud de qualsevol persona que faci esport o vulgui
practicar-lo. Amb aquestes revisions es pretén que l’esportista
realitzi exercici físic i/o de forma segura.
Les revisions medicoesportives que realitzem al CAP de Peralada són de dos tipus:
1 - Aptitud esportiva per menors de 10 anys o de menys de 1,35 m. d’alçada - Certificat
mèdic de Proves físiques
· Historia Clínica: anamnesi, antecedents familiars i personals.
· Exploració cardio-respiratoria bàsica.
· Exploració general de l’aparell locomotor.
· Electrocardiograma de repòs.
· Informe amb valoració d’aptitud.
Preu 25€
2 - Aptitud esportiva a partir de 10 anys o més de 1,35 m. d’alçada - Revisió aptitud per a
esportistes
· Historia Clínica: anamnesi, antecedents familiars i personals.
· Exploració cardio-respiratoria bàsica.
· Exploració general de l’aparell locomotor.
· Electrocardiograma de repòs.
· Prova d’esforç cardíaca en cicloergòmetre homologat.
· Informe amb valoració d’aptitud.
Preu 50€
Centre acreditat pel CatSalut E17046380

PGARCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Logopedia:
La logopèdia és una displicina sanitària que s’ocupa de la prevenció, l’avaluació i
l’intervenció en la relació amb trastorns del llenguatge, parla, comunicació, audició, veu i deglució.
El servei és impartit per la Sra. Maria Blasa Vilches Gimenez, logopeda
col·legiada núm. 3742 i psicòloga núm. 14998, els divendres a la tarda,
amb cita prèvia.
El cost de la primera visita és de 40 € i té una durada aproximada de 45
minuts. Les visites de seguiment es pagaran mensualment i tenen la
mateix duració.

MBLASA

JoomBall - Cookies